Trapperenhold

Trapper og fellesarealer brukes av mange mennesker hver dag, og gir ofte førsteinntrykket av eiendommen eller borettslaget. Trappevask må derfor foretas med jevne mellomrom av dyktige fagfolk.

Rengjøring av fellesareal innbefatter ofte store arealer, som må vaskes manuelt, da det ikke er plass til rengjøringsmaskiner. Manuell rengjøring er tungt, så det er viktig med et godt vedlikehold av gulv. En annen avgjørende faktor er gode avtråkkingssoner med matter, rister og lignende som hindrer innføring av snø, sand/grus og søle på gulver som skal rengjøres.

Vi har lang erfaring med effektiv rengjøring av trapper og fellesarealer. Vi tørker selvfølgelig også av rekkverk, vinduskarmer og andre overflater, avhengig av dine behov og ønsker.

Et enkelt prinsipp for renhold av fellesareal er at jo høyere standard det er på gulvene (at de er godt vedlikeholdte og fortsatt blanke), jo lettere og raskere utføres renholdet - noe som igjen påvirker kostnadene. Forholdsvis beskjedne investeringer i tiltak som nevnt ovenfor kan altså redusere den totale kostnaden betraktelig.

Hvis deres trapp og fellesarealer krever spesiell behandling eller spesielle rengjøringsprodukter, tar vi hånd om det
Vi bistår gjerne med råd for løsninger før vi beregner kostnaden for dere.