Byggrengjøring

Large bilde 1

Til alle byggeprosesser, enten det er nybygg eller rehabilitering, er det behov for vask og renhold under byggeprosessen. I tillegg kreves det en avsluttende byggrengjøring når arbeidet er sluttført. Vi kan bidra på alle disse stadiene; først med å gjøre arbeidsmiljøet for håndverkerne bedre og deretter ved å gi lokalene den siste rengjøringen før byggherren overtar nybygget. Vi følger Rent, Tørt Bygg prinsippene.

I de senere år er det kommet frem grundig dokumentasjon på plager i innemiljøet. Dårlig inneklima kan gi brukere og medarbeidere slimhinneirritasjoner, hodepine, konsentrasjonsvansker og føler en unormal tretthet. Forurensninger i inneluft fra gips, mineralull, betong og annet byggestøv er en alvorlig belastning på menneskenes helse, miljø og trivsel.